Ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες που διέπουν τον κλάδο της κατασκευής όσον αφορά νέες τεχνολογίες.

Contact Info

Kafkas Institute of Training & Development

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βαγγέλης Τσιάρας

τηλ επικοινωνίας: 6948754446

2163003109

etsiaras@kafkas.gr